Wie we zijn - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Wie we zijn

De Beweging


OVER ONS:

Ontwikkeling en naamsverandering sinds 1954

  • Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity <Genootschap van de Heilige Geest voor de Vereniging van het Wereldchristendom> (sinds 1954)  

  • Verenigingskerk (sinds 1964)

  • Familiefederatie voor Wereldvrede en Vereniging (sinds 1996)   

  • Tongil-Gyo Verenigingsbeweging (sinds 2011)


Onze beweging is in beweging. De stichter was tot voor kort nog in leven en doorliep  ontwikkelingsstadia. Met zijn overgang naar de geestelijke wereld is het werk van de Verenigingsbeweging een nieuwe fase ingegaan. Hierbij heeft reverend Moon's echtgenote Hak Ja Han het onbetwiste geestelijke en feitelijke leiderschap op zich genomen, waarbij zij wordt ondersteund door haar kinderen.

Zwaartepunten in de activiteiten verschuiven van tijd tot tijd, in overeenstemming met de ontwikkeling van de missie van de oprichters. Het streven naar vereniging van God en mens en de vereniging van de mensen tot één wereldfamilie met God als ouders, loopt echter als een rode draad door de meer dan zes decennia sinds de oprichting van onze beweging.

Sinds 2011 dragen we de naam Tongil-
Gyo Verenigingsbeweging. Het Koreaanse begrip Tongil betekent vertaald: vereniging. Gyo betekent een leer, een ‘isme’. De samenstellingTongil-Gyo betekent dus Verenigingsleer of ‘Unificationism’. De recente naamsontwikkeling drukt de hoop en de wens uit dat – indien de mensheid  zich bewust tot God en tot een gemeenschappelijk, universeel geldend waardesysteem wendt – de vereniging van de mensen en de volken van de wereld tot een liefdevolle gemeenschap, functionerend met de structuur van een liefdevol gezin, mogelijk wordt gemaakt. Dit gemeenschappelijke waardesysteem – deze verenigingsleer - vervult en voltooit de heilige schriften van de wereldreligies. Het maakt het voor de mensheid mogelijk om grenzen van ras, cultuur, natie en religie af te breken en samen te leven met God als onze ouder.

Tongil-Gyo Verenigingsbeweging in Nederland  

De Tongil-Gyo Verenigingsbeweging Nederland  is een vereniging die boven de geloofsrichtingen staat. Zij bestaat uit gezinnen en individuele personen die zich inzetten voor de totstandkoming van een vreedzame samenleving die boven religieuze, etnische en nationale grenzen uitstijgt. Het gezin als kerninstituut van de menselijke samenleving speelt daarbij een centrale rol.

Stabiele gezinnen zijn de basis van een gezonde, uitgebalanceerde natie. De waarden die de vrede in de maatschappij garanderen, zijn een voortzetting van de waarden die harmonisch samenleven binnen het gezin mogelijk maken.

Het gezin is de ‘school van liefde’. Hier leert de mens de verschillende verschijningsvormen van liefde: als kind, als broer of zus, als echtgenoot of echtgenote en als ouders.

Het hangt in hoge mate van ons leerresultaat in deze school af, welke relaties het individu aangaat met de andere leden van de samenleving en hoe hij / zij zijn rol als burger van het land en de wereld vervult.
Verleden, heden en toekomst ontmoeten elkaar in het gezin. Tradities en idealen worden van generatie op generatie doorgegeven, waardoor ze opgebouwd en verder ontwikkeld worden. Het ideale gezin (hiermee wordt bedoeld: het gezin zoals het oorspronkelijk door God is ontworpen) zal een traditie van ware liefde grondvesten; liefde die onbaatzuchtig en onveranderlijk is en waardoor de mens het wezen van God kan leren kennen.


>Wie we zijn                                                                    
>Wat we willen                                                     
>Wat we doen

.
.
.
.

 
Back to content | Back to main menu