Inleiding - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Inleiding

Visie > Het Beginsel in hoofdlijnen
DE VISIE

Inleiding tot het 'Goddelijk Beginsel'

Vóór het begin van de 21ste eeuw werd er breed gespeculeerd over wat er zou gebeuren in het jaar 2000.  Sommigen dachten  dat het einde der tijden was aangebroken en dat de ondergang van de wereld voor de deur stond. Anderen voorspelden het aanbreken van een nieuw tijdperk van vrede en voorspoed voor allen. De vraag die we ons moeten stellen luidt: zijn we door de technologische vooruitgang en de materiële overvloed betere en gelukkigere mensen geworden?Het antwoord is helaas ontkennend. Technologieën maken het mogelijk om goederen in grote hoeveelheden en van veel betere kwaliteit te produceren, maar de manier waarop mensen met elkaar omgaan is er niet door verbeterd. Hoewel onze kennis over de fysieke wereld enorm vergroot is, weten we onveranderd weinig over de geestelijke dimensie van het leven. Onbegrip, wantrouwen en haat, die mensen, naties en rassen van elkaar scheiden, bestaan nog steeds.

Het gevolg daarvan is dat de wereld onveranderd door schijnbaar onoplosbare problemen wordt geteisterd: oorlog, honger, milieuverontreiniging, drugsmisbruik, AIDS, het ineenstorten van gezinnen, allerlei vormen van misdaad en zelfmoord. Wie heeft de oplossing voor al deze problemen?                                      
Overheidsinstanties hebben de antwoorden zeker niet, en we mogen ze ook helemaal niet uit die hoek verwachten. Ook zal de uiteindelijke oplossing niet in wetenschappelijke instituten of laboratoria gevonden worden.  De gevestigde religieuze instituten zijn, ondanks hun inzet en eeuwenlange tradities, niet in staat om de problemen om te buigen. In plaats daarvan heeft hun morele autoriteit sterk aan kracht ingeboet.


We hebben een nieuwe uitdrukking van de waarheid nodig
Een diepere analyse van de problemen in onze samenleving laat zien dat deze niet nieuw zijn. Het falen van onze moderne levensstijl is het resultaat van een dieper liggende oorzaak, die terug te voeren is tot het begin van de geschiedenis van de mens.

Door de geschiedenis heen hebben mensen ware vrede en waar geluk nagestreefd, maar zij hebben zich houdingen en gedragspatronen eigen gemaakt, die in plaats daarvan naar ongeluk en meer ellende leidden. Hoe komt het dat mensen weliswaar altijd naar vrede en verbroedering hebben verlangd, maar toch zo veel conflicten en lijden veroorzaakt hebben? Zullen liefde en haat, goed en kwaad voor altijd naast elkaar blijven bestaan, zoals sommigen geloven? Dat zou betekenen dat blijvende vrede en harmonie nooit zullen worden bereikt. Als de wereld door een liefhebbende God is geschapen, waarom bestaat er dan zoveel leed?

Deze en vele andere moeilijke vragen raken de kern van ons wezen: Wat is het doel van ons leven? Wat is onze oorsprong en wat is onze bestemming? Bestaat God, en zo ja, hoe kunnen we God kennen en begrijpen? De mensheid heeft altijd al naar antwoorden op deze vragen gezocht, soms met hulp van religie, een geestelijke, innerlijke weg, en soms door middel van de wetenschap, die zich bezig houdt met de uiterlijke wereld. Wat in onze tijd echter cruciaal is, is dat religie en wetenschap met elkaar in harmonie worden gebracht via een dieper begrip van de waarheid, dat de geestelijke en de materiële aspecten van het leven op consistente wijze kan verklaren.

Om werkelijke invloed op deze wereld te hebben, moet dit diepere begrip van de waarheid ook de meningsverschillen binnen en tussen godsdiensten het hoofd bieden en een fundament voor de verzoening tussen religies en culturen leggen. De grote religies, gegrondvest op doctrines uit lang vervlogen tijden, spreken het intellect van mensen in de moderne tijd vaak niet meer aan. Meer in het bijzonder moet deze nieuwe uitdrukking van de waarheid de betekenis van de Bijbel, en de heilige geschriften van andere godsdiensten, verduidelijken.    

Zo moet het pad geëffend worden, waarop de wereldreligies hun innerlijke gevechten te boven kunnen komen en tot drijvende kracht achter blijvende wereldvrede worden. Verder moet de ware aard van God geopenbaard worden, zodat wij God zowel met ons intellect als met ons hart kunnen begrijpen. De kracht van het geweten moet zo sterk worden, dat zij de mens naar een leven van goedheid leidt. De nieuwe waarheid moet ook de oorsprong van de tegenstrijdigheid in het hart van de mens aan het licht brengen en ons laten zien, hoe we het conflict tussen onze geest en ons lichaam kunnen oplossen. Zodra we vrede vinden in onszelf als individu, kan vrede binnen gezinnen, samenlevingen, naties en in de wereld ook werkelijkheid worden.


Een nieuwe uitdrukking van religieuze waarheid
Wij nodigen u uit om kennis te nemen van de nieuwe en revolutionaire visie die 'Het Goddelijk Beginsel' is. Het is een visie die stoelt op de leer van reverend Dr. Sun Myung Moon, grondlegger van  de wereldwijde 'Tongil-Gyo VerenigingsBeweging'. 'Het Goddelijk Beginsel' is het resultaat van inspiratie, gebed, studie van religieuze geschriften en persoonlijke levenservaring. Veel tranen en intensief lijden waren deel van de prijs die betaald moest worden, om tot zo'n diep begrip te komen.      
                         
'Het Goddelijk Beginsel' bestaat uit drie hoofdbestanddelen: het eerste deel houdt zich bezig met het wezen van God en met de vraag waarom Hij de mens en het universum geschapen heeft. Het tweede deel legt uit waarom Gods ideaal geen realiteit werd en waarom het kwade in de wereld kwam. Het derde deel laat zien hoe God er door de geschiedenis heen aan gewerkt heeft, om de mensheid te herstellen en zijn ideale -  oorspronkelijk bedoelde - wereld van ware liefde op te bouwen.Terug naar vorige pagina

.
.
.

.Terug naar vorige pagina
.

 
Back to content | Back to main menu