Verandering van bloedlijn - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Verandering van bloedlijn

MESSIAS

De verandering van bloedlijn

De mens die door God is verkozen om de Derde Adam te worden, komt op de fundering van een lange geschiedenis van beproevingen en groot geloof van zijn volk. Hij zal eindelijk de ziekte van de valse liefde - ontstaan door de Val - genezen, doordat hij een zuivere, honderd procent op God gerichte bloedlijn (afstammingslijn) vestigt,waarin de hele mensheid, alle rassen en religies, kunnen worden opgenomen. Door hem zal de tweede komst van Christus werkelijkheid worden. Om het voorbeeld van een volmaakt en zondeloos mens te zijn en zo de eerste zegening te vervullen, moet hij - de Messias - op aarde geboren worden, net als Adam en Jezus. Hij zal de door satan opgeworpen barrières afbreken en een man met een volmaakt karakter zijn, geheel zuiver en volledig op God gericht. Hij zal een leven van ware liefde leiden en al zijn energie en alles wat hij heeft inzetten voor het welzijn van de lijdende mensheid.

Om de tweede zegening te vervullen, zal hij een bruid vinden en samen zullen zij de menselijke Val  herstellen en zo het ideaal van Adam en Eva in de Tuin van Eden vervullen. Zij zullen substantieel, dat wil zeggen in geest èn lichaam, de positie van Ware Ouders verwezenlijken. Met hen begint Gods nieuwe hemel en aarde. De gelovigen die de Messias en zijn bruid als de Ware Ouders erkennen, zullen via een heilige ceremonie geënt worden op de nieuwe bloedlijn die met hen is begonnen en die zij vertegenwoordigen. De Messias en zijn echtgenote komen dus om in ieder mens de verandering van de bloedlijn te bewerkstelligen. Door het geven van wedergeboorte verbinden zij ieder mens met Gods ware bloedlijn van ware liefde en waar leven. Zie Rom. 11:17, waarin gesproken wordt over het 'enten op de ware olijfboom'. In dit proces wordt de mens van satans kwade bloedlijn van valse liefde en vals leven afgescheiden. Dit is de verwijdering van de erfzonde, die ten grondslag ligt aan het bestuur van het kwade en de oorzaak is van al het leed, egoïsme en alle conflicten van de mensheid. Tegelijkertijd herwinnen de mensen, wedergeboren door de Ware Ouders, hun status als Gods ware zonen en dochters. zal een geheel nieuw mensenras ontstaan, doordat gevallen mensen voor de eerste keer in de geschiedenis tot Gods afstammingslijn  gaan behoren.

Niemand gaat voor eeuwig verloren
Er zal echter geen onderscheid zijn tussen 'de bokken en de schapen', zoals veel mensen geloven op grond van bepaalde Bijbelpassages. Niemand zal voor eeuwig verloren gaan. De reden hiervoor is dat Gods ouderlijk hart vurig verlangt naar de terugkeer van Zijn kinderen, niemand uitgezonderd. Dit laat Jezus ons heel duidelijk zien, onder andere in de parabels van de verloren zoon, het verloren schaap en de verloren penning (Lucas 15:11-31). Van de genade van het deelgenoot kunnen worden van de nieuwe bloedlijn is dus niemand uitgesloten. Wel moet ieder mens in de Laatste Dagen zijn eigen verantwoordelijk deel vervullen door een nederige houding en door zijn hart open stellen voor de Ware Ouders en voor de nieuwe voorzienigheid van God die zij hebben geopend.

Zoals gezegd worden gevallen mensen In de Bijbel aangeduid als 'wilde olijfbomen', die door Christus, die komt als de ware olijfboom en als de Boom des Levens, hersteld worden middels een entingproces. Via deze weg kunnen wij mensen hersteld worden tot ware olijfbomen en nieuw leven ontvangen.
De Ware Ouders komen als Christus en als Messias en voeren in de Laatste Dagen dit entingproces uit als hun belangrijkste verantwoordelijkheid. Via dit proces van verandering van de bloedlijn (afstammingslijn) wordt de van God vervreemde, zondige mens lid van Gods familie en kan hij terugkeren naar Gods boezem.

De Ware Ouders zullen de mensheid laten zien hoe de conflicten tussen naties, rassen, culturen en godsdiensten overwonnen kunnen worden, zodat eindelijk de wereld van blijvende vrede kan worden gerealiseerd. Maar vrede is niet het einddoel, het is slechts het begin, een noodzakelijke voorwaarde voor het vervullen van Gods ideaal van een wereld van pure goedheid. In die nieuwe wereld zullen  wij  mensen leven voor het welzijn van anderen, met een kristalhelder besef van wat goed is en wat kwaad. We zullen steeds beter leren leven vanuit ons geweten; dag na dag zullen we ons karakter verder polijsten en zal ons geestelijk lichaam helderder schijnen. In deze wereld zal ware liefde de mensheid regeren.

Om de derde zegening te vervullen zullen de Ware Ouders laten zien hoe religie en wetenschap, evenals technologie en waarden, verenigd kunnen worden met een harmonische en rechtvaardige wereld als gevolg. De Ware Ouders zullen de waarheid helder en duidelijk verkondigen. Hierdoor wordt de mensheid uiteindelijk geheel bevrijd van onwetendheid en angst, egoïsme en onderdrukking, honger en gebrek. Hun allerbelangrijkste streven is echter om het eenzame en verlangende hart van God te bevrijden.

Terug naar vorige pagina  |  Terug naar overzicht - Messias
.
.
.

 
Back to content | Back to main menu