Geschiedenis van Herstel - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Geschiedenis van Herstel

Visie > Het Beginsel in hoofdlijnen
DE VISIE

De geschiedenis van herstel

Vanaf het moment dat de eerste mensen Hem verlieten, heeft een diep bedroefde God gewerkt om Zijn kinderen terug te brengen naar hun oorspronkelijke staat. In Jesaja 46:11 drukt God dit als volgt uit: “Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook ten uitvoer”. De wetten en beginselen die ten grondslag liggen aan deze ‘weg terug’ die de mensheid is gegaan, zijn lang verborgen gebleven. Maar in onze tijd wordt het doel van de geschiedenis glashelder uiteengezet. De beginselen waaraan ook God zelf gebonden was terwijl Hij Zijn kinderen vanuit de heerschappij van het kwaad naar hun ware thuis leidde, worden nu geopenbaard.

Het doel van herstel
De zondeval was niet Gods Wil. Integendeel, God was diep bedroefd door de val van de eerste menselijke voorouders. De mensen hadden hun aandeel van verantwoording, hun gegeven als een kostbaar geschenk, niet vervuld.  Als ouder van liefde die begaan is met Zijn kinderen, begon God Zijn ‘voorzienigheid van herstel’. Het doel hiervan is om de mensen te verlossen uit de hel die zijzelf tot stand hebben gebracht.

De menselijke geschiedenis vanuit Gods gezichtspunt
De menselijke geschiedenis is, vanuit Gods perspectief, een lang en moeilijk proces waarbij de gevallen mens tot zijn oorspronkelijke positie wordt hersteld. Het gaat erom, dat mensen stap voor stap geleid en geholpen worden om de door de zondeval ontstane scheiding van God te niet te doen. God werkte daarbij door de godsdiensten, die het proces van de zondeval moesten omkeren. Dit proces van omkering van de misdaad heet vergoeding. Ongeloof moest worden hersteld door geloof, egoïsme door  zelfverloochening, arrogantie en haat door dienstbaarheid en liefde, zelfs voor de vijand. Ontucht werd hersteld door onthouding, hebzucht door het brengen van materiële offers en het schenken aan anderen.

Het doel van de menselijke geschiedenis is heel duidelijk. Alle mensen die ooit geschapen zijn, zijn voor de eeuwigheid Gods kinderen. We hebben allemaal een eeuwige geest en dus een eeuwig bestaan. Niemand kan uit het universum ontsnappen, ook al zouden we dat willen.
Met ons unieke, individuele karakter vertegenwoordigen wij een evenzo uniek en onvervangbaar aspect van Gods hart en karakter. God en mens zijn partners van elkaar, partners van liefde. God zelf zou niet de heelheid van zijn eigen aard kunnen ervaren, indien er ook maar één mens zou verdwijnen uit het universum. Hetzelfde geldt voor de staat waarin de gevallen mens zich bevindt. Geen enkel mens kan voor eeuwig in zonde blijven leven en de scheiding tussen God en de mensen is per definitie een tijdelijke, geen eeuwige, hoe pijnlijk die scheiding ook is. Een eeuwige scheiding zou, net als eeuwige verdoemenis, volkomen strijdig zijn met Gods scheppingsbeginselen. God, die ons liefheeft met een vergevend en ouderlijk hart, kan er simpelweg niet tegen om gescheiden van Zijn kinderen te leven. Het is  dan ook niet God die ons oordeelt, hooguit oordelen wij onszelf door tegen Gods scheppingsbeginselen in te gaan. Dat God zo over ons voelt wordt duidelijk gemaakt door Jezus in de parabel van de verloren zoon. (Lucas 15:11-32) en in de parabel over het verloren schaap en de verloren penning (Lucas 15:1- 10).

Herstel is omkeren van de zonde
Het gaat erom dat alle mensen die ooit geschapen zijn, weer teruggebracht worden in hun oorspronkelijke, door God gegeven positie. Dat betekent dat alle mensen tot de toestand moeten terugkeren, waarin zij als onschuldige kinderen weer geheel vrij met God contact kunnen hebben en opnieuw kunnen delen in Zijn liefde en vreugde. Om dit te bereiken moet God mensen vinden en voorbereiden die de fouten van de eerste mensen, Adam en Eva, goedmaken. Dit herstel vindt plaats doordat God mensen bijvoorbeeld in een situatie plaatst, die vergelijkbaar is met de precaire situatie waarin Adam en Eva waren in de tijd van de Val. Door de fouten van de eerste voorouders niet te herhalen maar het tegenovergestelde te doen, kan herstel plaatsvinden.

Wordt vervolgd


Terug naar vorige pagina  |  Terug naar overzicht - De Visie

.
.
.

 
Back to content | Back to main menu