Wat we willen - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Wat we willen

De Beweging


ONS STREVEN

De leden van de 'Tongil-Gyo Verenigingsbeweging Nederland' zijn geïnspireerd door de visie voor een vreedzame wereld, die steunt op gezinnen waarin Gods liefde voelbaar aanwezig is. Zonder gezinnen waarin de liefde en de idealen van onze Schepper belichaamd worden, zullen verzoening en vrede tussen de rassen, culturen en religieuze overtuigingen een onvervulbare droom blijven.

De leden zijn bereid om verantwoordelijkheid te dragen: op de eerste plaats voor de eigen persoonlijke rijping, en vervolgens voor het realiseren van dit ideaal binnen hun gezinnen en uiteindelijk in een vreedzame samenleving en wereld.

De term religie komt van re-ligio, ofwel 'opnieuw verbinden'. De leden van de Tongil-Gyo Verenigingsbeweging vatten dit op als een 'opnieuw verbinden met God'. Waar als gevolg van de menselijke Val de relatie tussen God en de mensheid werd vernietigd, daar is in de loop van de geschiedenis, via een moeizaam en pijnlijk proces en door de werking van de grote religies, de band tussen Schepper en mensheid geleidelijk aan hersteld. En waar door de Val alles werd verbroken dat een eenheid had moeten zijn, daar is het uiteindelijke, fundamentele streven van alle religies 'herstel van verloren gegane eenheid op alle niveaus'.

Zoals de Bijbel zegt in Jesaja 46:11: 'Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook ten uitvoer', zo geloven wij dat God, door de geschiedenis heen, onophoudelijk heeft gewerkt aan de vervulling van Zijn oorspronkelijk scheppingsplan. Het doel van dit plan is een harmonieuze wereld die geregeerd wordt door Gods ware liefde.
>Wie we zijn
                                                                
>Wat we willen                                                     
>Wat we doen
.
.


.

 
Back to content | Back to main menu