Kernpunten - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Kernpunten

Welkom
.

Kernpunten uit de leer van Sun Myung Moon

Wij nodigen u uit om kennis te nemen van de nieuwe en revolutionaire visie die het ‘Goddelijk Beginsel' is. Deze leer is het resultaat van inspiratie, gebed, studie van religieuze geschriften en persoonlijke levenservaring. Veel tranen en intensief lijden waren deel van de prijs die betaald moest worden om tot zo'n diep begrip te komen.

Een nieuwe uitdrukking van religieuze waarheid
Reverend Moon’s leer beantwoordt fundamentele vragen als: Waar komt de mens vandaan? Hoe werden wij geschapen en met welk doel? Is er een scheppende God?   Wat is Zijn aard en waarom schiep Hij de mens? Als het leven van de mens een doel heeft, hoe kan dit dan vervuld worden? Waarom bestaat het kwaad, wat is het en waar komt het vandaan? Als God goed is, wat heeft Hij dan gedaan om aan het menselijk lijden een eind te maken? Wat is Zijn wil voor de mensheid op dit moment?

Kernpunten uit reverend Moon’s visie
>>
God is de oorsprong van de Schepping en bestaat als een levende realiteit met persoonlijkheid, karakter, wil, en bovenal met een hart van liefde. De fundamentele relatie tussen God en mens is die van ouder en kind. De mens is geschapen als een eeuwig wezen, dat Gods karakter zal weerspiegelen zodra hij het pad naar geestelijke volwassenheid succesvol aflegt en Zijn ouderlijke liefde beantwoordt. Hierin ligt de levensopdracht van de mens.

>> Het doel van de schepping en het leven is vreugde. Deze ontstaat zodra God, de mens en de schepping één worden  in een harmonieuze relatie van ‘geven en ontvangen’.

>> Doordat de eerste mensen God verlieten werd hun groei naar volwassenheid afgebroken en kon het kwaad zijn intrede doen in de geschiedenis - de Val van de mens.

>> Door de scheiding van Zijn kinderen is God tot nu toe geen glorieuze God. Zijn hart is diep bedroefd omdat Hij als ouder van Zijn kinderen is gescheiden en tegelijkertijd moet toezien hoe Zijn kinderen lijden in zonde en eenzaamheid.

>> Echter, vanaf het moment van de Val heeft God er aan gewerkt, om zijn oorspronkelijk ideaal te herstellen, zoals in Jesaja 46:11 staat: “Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook ten uitvoer”.

>> De Messias is de centrale figuur door wie God de mensheid wil redden en die – samen met zijn bruid – de positie van Adam en Eva als ouders van de mensheid herstelt.

>> Tweeduizend jaar geleden kwam Jezus om deze opdracht te vervullen; omdat hij echter geen geloof vond, kon Gods koninkrijk op aarde toen niet gevestigd worden. Sindsdien leeft de mensheid in afwachting van de ‘terugkeer van de Heer’ in de ‘Laatste Dagen’.

>> Door het ultieme offer en de onbaatzuchtige liefde van Jezus aan het kruis kan de mens geestelijke wedergeboorte ervaren – de aardse wereld moet echter nog hersteld worden volgens Gods’ oorspronkelijk plan.

>> We leven nu een in messiaanse tijd; dat wil zeggen, in een tijdperk dat in ieder opzicht te vergelijken is met de tijd waarin Jezus leefde. Onze tijd is de ‘Laatste Dagen’. Dit betekent echter niet de vernietiging van de aarde, maar een nieuw begin van de menselijke geschiedenis, nu onder Gods bestuur.

>>  
Lees meer
.

.
Terug naar overzicht - De Visie
.
.
.
.
.
.

 
Back to content | Back to main menu