Introductie - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Introductie

DE VISIE

De leer van Reverend Moon is verbluffend helder en verhelderend

Vader Moon legt ons uit dat hij het 'Goddelijk Beginsel' over een periode van zeven jaar via openbaring heeft ontvangen. In deze fase van zijn leven bad hij dagelijks uren achtereen heel intensief, en bestudeerde hij de Bijbel en  andere heilige geschriften. Zijn diep christelijke opvoeding en de, door confucianisme en boeddhisme gekleurde, cultuur van het Korea van zijn jeugd vormden mede zijn religieuze karakter. Deze vorming, samen met een universitaire studie elektrotechniek, gaven de jonge Sun Myung Moon de unieke geschiktheid om de wereld een religieuze openbaring te brengen die de wijsheid van het oosten en het westen met elkaar verbindt, evenals die van de wereld van de mystiek en de wetenschap.Het 'Goddelijk Beginsel' maakt God  menselijker
en de mens goddelijker


Het Beginsel maakt God menselijker  
Het Goddelijk Beginsel - vanaf nu kortweg 'Het Beginsel' genoemd - laat God zien als liefdevolle ouders en als een 'God van het hart', die de mens geschapen heeft om het stimulerende object van Zijn liefde te zijn. God is almachtig en alwetend maar volgens Het Beginsel is God ook 'menselijk', omdat Hij niet gelukkig kan zijn zonder de liefde van Zijn kinderen. Zelfs voor Zijn eigen ultieme volmaaktheid is Hij afhankelijk van  de respons van de mens: zo lang de wisselwerking van liefde in de relatie met de mens uitblijft, blijft God een eenzame ouder met een onvervuld hart.
Doordat God en de mens door de zondeval van elkaar gescheiden werden, kon de mens niet uitgroeien tot Zijn volmaakte object van liefde; ook werd de geplande ideale wereld (een wereld volgens Gods ideaal, zonder een spoor van kwaad) geen werkelijkheid. God heeft de mens nodig om vreugde te ervaren, vreugde die Hij beleeft zodra wij Zijn liefde beantwoorden. Als liefdevolle ouder heeft God zeer te lijden onder de afwezigheid van Zijn kinderen; werkend door de belangrijke gebeurtenissen van de menselijke geschiedenis, heeft Hij er zonder ophouden naar gestreefd om Zijn verloren kinderen weer thuis te brengen. En de oorspronkelijk geplande wereld van goedheid hier op aarde te verwezenlijken.  
                                                                                                                       
Het Beginsel maakt mensen goddelijker
Het Beginsel legt uit dat alle mensen volgens Gods oorspronkelijk plan Zijn zonen en dochters moeten worden, precies zoals Jezus Gods zoon is. Waren Adam en Eva niet gevallen, dan zou de mens dezelfde volmaaktheid (geestelijke volwassenheid = eenheid met Gods hart) hebben bereikt als Jezus. De mens is geschapen om een door God ontworpen weg naar geestelijke volwassenheid af te leggen, waarna hij Gods hart volledig zal aanvoelen. Indien de zondeval niet had plaats gevonden, zouden alle mensen deze natuurlijke weg naar volwassenheid gegaan zijn. Dan waren wij 'volmaakt geworden zoals de Hemelse Vader volmaakt is', (Mattheus 5:48). Het goede nieuws van deze tijd is dat Gods oorspronkelijk ideaal nu  verwezenlijkt gaat worden. De mensheid is een nieuw en revolutionair  tijdperk binnen gegaan. Voor de eerste keer in de geschiedenis is het ideaal van 'één wereld, geleid door Gods liefde' binnen handbereik.                                                    

De eerste theologische visie en Bijbel-interpretatie die het gezin centraal stelt
Volgens Vader Moon draait de menselijke geschiedenis om het gezin als Gods oorspronkelijk ideaal. Het feit dat dit ideaal vernietigd werd bij de zondeval, bracht geestelijke dood bij de mens en chaos in de wereld. In de geschiedenis worstelt de mens om zich weer met God te verbinden en het gezin in zijn oorspronkelijke glorie te herstellen. Gods rijk op aarde zal verwezenlijkt zijn wanneer de wereld gevuld is met gezinnen die God verwelkomen en Hem centraal stellen. In deze gezinnen is 'leven voor anderen' tot hoogste norm verheven. Dat wil zeggen dat de leden denken, voelen en handelen zoals God zelf zou doen. Gods ware liefde is er dagelijks voelbaar, zichtbaar en tastbaar.

De interpretatie door Het Beginsel van de joods-christelijke heilige schriften laat een telkens terugkerend patroon zien, in de lange weg van herstel die het gezin moet afleggen. Vanaf de tijd die het boek Genesis beschrijft tot aan de voorspellingen in het boek Openbaring, zijn we getuige van die strijd. Het eerste mensenpaar, Adam en Eva, verliet God omdat zij er niet in slaagden om zich met Hem te verbinden. Deze fout begingen zij niet als twee losstaande  individuen maar als getrouwd paar, dat een gezin had moeten vormen dat Gods zuivere liefde als middelpunt had. Zo'n gezin zou niet alleen volkomen zuiver zijn geweest, maar ook geheel onverwoestbaar. God heeft na de zondeval onophoudelijk gewerkt om gezinnen te herstellen, niet individuen. Dat begon al in het gezin van Adam en Eva met Kaïn en Abel en het ging verder met de gezinnen van Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Mozes en tenslotte Jezus. Het Beginsel laat duidelijk zien dat het er in de voorzienigheid om gaat een op God gericht gezin te vestigen, dat vervolgens het scharnierpunt wordt om de wereld in de juiste richting te leiden.

                                                                                                                                                                                                                                                                  
Het Beginsel is allesomvattend      
Het Beginsel geeft uitleg over traditionele theologische thema's als christologie, drie-eenheid, de aard van God en zijn relatie tot de mensheid, de oorsprong van het kwaad, de 'laatste dagen' en predestinatie. Daarnaast maakt Het Beginsel duidelijk welke ideale samenleving God oorspronkelijk plande. Ook levert Het Beginsel een heldere en logische interpretatie van de centrale gebeurtenissen in het Oude en Nieuwe Testament: duidelijk wordt hoe God in de geschiedenis gewerkt heeft sinds de dagen van Jezus op aarde tot in onze tijd. Het Beginsel toont ons Gods oorspronkelijk ideaal, de precieze oorzaak van de zondeval en het proces van herstel: de historische 'weg terug naar God' die de mensheid heeft afgelegd en die volgens nauwkeurige wetten van herstel en vergoeding zijn verlopen. Deze beginselen werken in de levens van alle centrale personen en gezinnen in de Bijbelse geschiedenis, evenals in de geschiedenis van Jezus tot aan onze tijd.                                                   

(wordt nog aangevuld )

Terug naar vorige pagina

.
.
.


 
Back to content | Back to main menu