Eun Ju Park - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Eun Ju Park

Berichten uit de samenleving

De uitgeefster die haar geweten volgde

Dr. Moon’s autobiografie ‘Mijn Leven voor Wereldvrede’ werd in 2009 uitgebracht door het bekende Gimm-Young Publishers, door velen beschouwd als de meest vooraanstaande uitgeverij  in Zuid Korea. Het bedrijf heeft een grote naam opgebouwd door de uitgave van talrijke bestsellers met een breed scala aan onderwerpen, waaronder de levens van historische en hedendaagse christelijke persoonlijkheden.

Door sommigen wordt de firma met een knipoog zelfs een ‘christelijke uitgeverij’ genoemd. Het bedrijf stelt zelf echter dat het haar voornaamste doelstelling is om objectieve informatie te verstrekken aan de Koreaanse samenleving als geheel, maar in dit geval ook aan hen aan wie eerlijke voorlichting is onthouden door religieuze vooringenomenheid. “Dit boek moet net zoals de talloze andere publicaties van Gimm-Young beschouwd worden als een bijdrage aan het scheppen van een meer faire en meer tolerante maatschappij”, aldus de uitgeverij.

Eun Ju Park, de vrouwelijke CEO van Gimm-Young Publishers, is tijdens haar studietijd in de VS in de jaren ’90 overtuigd geraakt van dr. Moon’s bijdrage aan wereldvrede. Daar besefte zij dat de slechte publiciteit rond de Unification Movement en haar leider gebaseerd is op desinformatie en vooroordelen. In die periode kreeg ze het idee om ooit een objectief boek over dr. Moon uit te brengen.

Het boek legt geen nadruk op religieuze controverse en theologische discussiepunten maar richt zich rechtsreeks op het karakter van dr. Moon en zijn boodschap aan de wereld. Zelf is miss Park een vrome en toegewijde boeddhist. Mensen die dicht bij haar staan zeggen dat zij, voordat ze het besluit neemt om tot publicatie van een werk over te gaan, niet over één nacht ijs gaat maar hierover serieus mediteert. Zij bezoekt dan de tempel en vraagt Boeddha of
haar besluit juist is. “In het geval van dr. Moon’s autobiografie ontving zij de inspiratie dat dit een goed en bijzonder boek is en dat zij het zeker moest publiceren. Zij kon niet anders dan haar geweten volgen”, aldus een bron dichtbij Eun Ju Park.

De uitgeverij nam het verrassende besluit om een eerste druk van niet minder dan 200.000 exemplaren uit te brengen. Dat is een verbluffend aantal voor een relatief klein taalgebied als het Koreaanse. Normaal is bij een eerste druk een aantal variërend van 3000 tot 5000 normaal. Men heeft dus vanaf het begin zeer hoge verwachtingen gehad, maar er speelde ook een ander motief. Gimm-Young bevroedde dat er wel eens een behoorlijk negatieve respons zou kunnen komen vanuit de christelijke gemeenschap in Korea. Vooruitlopend op eventuele pogingen vanuit deze hoek om de druk, de distributie en de verkoop van een tweede en volgende druk te saboteren, koos het bedrijf ervoor om een preventieve slag te slaan door dit enorme aantal al in eerste aanleg te produceren. Deze strategie heeft zich uitbetaald: binnen een week werd het boek een nationale hit. Maanden lang stond het nummer zeven op de Koreaanse lijst van ‘essay bestsellers’ en nummer twintig op de algemene lijst van bestsellers, nog voor moderne klassiekers als The Secret. Ondanks de enorme oplage bij de eerste druk is de tweede druk intussen een feit.

De reactie vanuit christelijke hoek was negatief, zoals kon worden verwacht. De uitgeverij werd overspoeld met protesten en dreigementen met een boycot. Voorop in dit pact liep de Kook Min Daily, de krant die geleid wordt vanuit de bekende Yoido Full Gospel  pinkstergemeente van dominee Paul Young Gi Cho, waarschijnlijk de grootste kerk van de wereld. De krant veroordeelde in haar redactionele stukken zowel boek en uitgever, als ook de Unification Movement en haar grondlegger. De website van Gimm-Young werd overspoeld door mails die stelden dat het bedrijf was gekocht door dr. Moon; in weer andere werd de uitgeverij beschuldigd van schaamteloos winstbejag en sommigen beweerden dat de firma ‘haar ziel had verkocht aan de duivel’. Voor het gemak werd voorbij gegaan aan het feit dat dezelfde uitgever eerder talloze bestsellers van christelijke signatuur heeft uitgebracht.

Veroordelende kritiek zoals deze heeft de interesse van het neutrale publiek flink aangewakkerd. Ongeveer 30% van de Koreanen is christen en zo’n 20 % is - in ieder geval in naam - boeddhist. Het resterende deel van de bevolking is niet-gebonden, hoewel veel Koreanen zich verbonden voelen met het confucianisme of het sjamanisme. Daarnaast beschouwt een aanzienlijk deel van de bevolking zichzelf als niet religieus.  Feit is dat velen in Korea lange tijd zijn beïnvloed door de luide stem van de christelijke minderheid. Deze mensen hebben nu de gelegenheid om uit de eerste hand iets te weten te komen over het leven van dr. Moon. De defensieve reacties uit de christelijke hoek hebben hen alleen maar nieuwsgierig gemaakt naar ‘wat hier eigenlijk aan de hand is’. De reputatie en de onweerlegbare kwaliteit van eerdere publicaties van deze vermaarde uitgeverij verklaren verder ook de positieve ontvangst van het boek door een breder publiek.
.

Terug naar de vorige pagina.

.

 
Back to content | Back to main menu