De polariteit van God en de schepping - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

De polariteit van God en de schepping

DE VISIE

De polariteit van God en de schepping

Goddelijke polariteit

God de schepper is een oneindige, onlichamelijke geest. Er is geen enkele lichamelijke, zichtbare manier waarop wij Hem volledig kunnen bevatten. Toch zijn er methodes waarop de mens God kan leren kennen.  

Het universum bestaat vanwege een specifieke oorzaak en voor een speciaal doel. Deze oorzaak is – volgens het goddelijk beginsel – het hart van het universum. Dit hart is God. De hele schepping weerspiegelt God op indirecte of symbolische wijze. De schepping is Gods lichaam, Gods uiterlijke vorm. God wordt echter het beste weergegeven in man en vrouw, die in eenheid het directe Godsbeeld vertonen en zowel geestelijke als lichamelijke potenties bezitten.


Alles in de schepping bestaat uit een paar van mannelijk en vrouwelijk, innerlijk en uiterlijk, subject en object, of actief en beantwoordend.  Voorbeelden van zulke tweedelige relaties zijn mannelijke en vrouwelijke dieren, de zon en de planeten, hitte en licht, oost en west en noord en zuid. Alles heeft een subjectief en een objectief element in zich die elkaar complementeren. De mens weerspiegelt het universum met betrekking tot polariteit, elementen, structuren en functies. In die zin is elk mens een microkosmos.  

Om de mens naar Zijn evenbeeld te scheppen, schiep God man en vrouw (Gen 1,27). Daarom is het Godsbeeld te vinden in beide mensen – man en vrouw – die samen een paar vormen. Hieruit kunnen we opmaken dat God ook in polariteit bestaat. Ook Hij moet het tweedelige kenmerk van mannelijk en vrouwelijk in zich hebben. In Gods natuur zijn de mannelijkheid en vrouwelijkheid in harmonie met elkaar. Op het moment dat God Eva als Adams vrouw schiep, voltooide Hij de schepping van de mens naar Zijn volledige evenbeeld. Adam en Eva waren ertoe bestemd om samen in een relatie te zijn en elkaar als subject en object, innerlijk en uiterlijk of actief en ontvankelijk (Gen 2,18) te complementeren. De man is geschapen om als het subject liefde (actieve, creatieve energie) te belichamen, en Eva is geschapen om  als object schoonheid (beantwoordende, stimulerende energie) te belichamen. Het scheppen van de mens als paar was op zich een uiterlijke en objectieve manifestatie van Gods eigen polariteit. Op dezelfde manier heeft elk individu zowel geest en lichaam als hart en verstand.


De mens en de schepping weerspiegelen het goddelijk wezen

I.  
Er zijn geen schepsels die Gods polariteit niet weerspiegelen. Er is geen schepsel waar Gods geest niet in werkt. Op die manier is God alomtegenwoordig. Als de energie van God slechts in één richting zou stromen zonder terug te komen, zou er geen schepping mogelijk zijn; de energie zou verspild zijn. Echter, als Zijn energie in een cirkel stroomt – naar een object en weer terug – dan houdt dat de schepping gaande. De schepping van alles - de verschillende natuurfenomenen, beweging en verandering – kan plaatsvinden door de wisselwerking tussen ontelbare subject en object-paren.

II.  Man en vrouw, als rechtstreekse uiting van Gods polariteit, hebben het vermogen een wederzijdse relatie te vormen en het geven en nemen van liefde te activeren. Het is het doel van een huwelijk om een man en een vrouw te verenigen, zodat zij God als een eenheid weerspiegelen (imago Dei) en voor altijd verbonden met hem zijn. Op die manier vormen man en vrouw een drie-eenheid met God. In zo een huwelijk kunnen man en vrouw samen de energie van het leven ervaren en elkaar stimulerende vreugde schenken. Volgens de geloofsleer van de Verenigingskerk staan een man en vrouw, samen met hun kinderen, in de ‘fundering van de vier posities’. Zulke gezinnen gericht op God zijn de matrix, of de kern, van Gods rijk.

III.  HET DOEL VAN DE SCHEPPING
De geloofsleer van de Verenigingsbeweging stelt Gods diepe behoefte om liefde te geven en liefde te ontvangen als het doel van de schepping. God schiep Adam en Eva opdat zij zich zouden ontwikkelen tot volmaakte, God gerichte individuen. Dan zou God hun huwelijk kunnen zegenen. Hierop zouden Adam en Eva Zijn volmaakte object partner zijn, met wie Hij Zijn diepe liefde en vreugde kan delen. Zonder deze ervaring is Gods liefde incompleet. Ondanks dat God volmaakt is kan zijn volmaaktheid niet vervuld worden als Zijn liefde incompleet blijft.
Gods voornaamste doel van de schepping was om een volmaakte partner tot leven te brengen met wie Hij Zijn liefde kon delen.


(door Dr. Young Oon Kim, theologieprofessor aan de Ehwa universiteit in Seoel, Korea).Ga naar ‘Het doel van de schepping’

Terug naar overzicht – De Visie

.
.
.
.
.

 
Back to content | Back to main menu