Sun Myung Moon - Unifier - Verenigingsbeweging Unificationism Sun Myung Moon Het Beginsel

Go
Go to content

Main menu:

Sun Myung Moon - Unifier

Berichten uit de samenleving


Een leven voor eenheid en eenwording


Een van de grote verdiensten van reverend Moon was zijn rol als bruggenbouwer tussen de verschillende religies, rassen en culturen. Bij een recente vergadering van vertegenwoordigers van de wereldreligies (Assembly of the Worlds' Religions) in 1985 merkte hij op: 'Voor zover ik weet is God geen sektariër. Hij is niet een God voor één, of slechts enkele geloofsrichtingen. Voor Hem hebben wereldse discussies over Bijbelinterpretaties geen betekenis. In Gods grote, ouderlijke hart is geen plaats voor onderscheid in nationaliteit of ras, en de grenzen tussen landen en culturen tellen niet voor Hem. Onze opdracht is om door interreligieuze dialoog en harmonie een ideale wereld van vrede te verwerkelijken'.In zijn zojuist in het Nederlands vertaalde autobiografie 'Mijn Leven voor Wereldvrede' laat hij zich in vergelijkbare bewoordingen uit: 'Ook nu stelt God alles in het werk om alle mensen op aarde zo spoedig mogelijk als Zijn kinderen te kunnen omhelzen. Religieuze mensen, die allemaal de missie hebben om de mensheid naar Gods ideale wereld te leiden, mogen geen moment vergeten dat hun enige echte opdracht is om apostelen van vrede te zijn'( p. 322).

Het ontstaan van ‘World Scripture’

In zijn autobiografie schrijft dr. Moon onder andere: ‘In 1984 bracht ik veertig godsdienstwetenschappers bijeen,en gaf hen de opdracht een vergelijkende studie te maken van de leerstellingen in de verschillende heilige geschriften van christendom, islam, boeddhisme, en andere invloedrijke godsdiensten. Het resultaat van hun gezamenlijke inspanning was het boek World Scripture, a Comparative Anthology of Sacred Texts, dat in 1991 werd gepubliceerd. De gewijde teksten van de verschillende religies bleken in meer dan zeventig procent van de gevallen een gelijkaardige, of zelfs identieke inhoud te hebben. In de resterende dertig procent worden leerstellingen beschreven die uniek zijn voor de betreffende godsdienst. Dat betekent dat de meeste geloofspunten die de grote wereldreligies onderwijzen in de kern op hetzelfde neerkomen. Dit geldt ook voor religieuze gebruiken. Aan de buitenkant dragen sommige gelovigen een tulband; anderen hebben gebedskralen om de hals of dragen een kruis. Maar allemaal zijn ze op zoek naar dezelfde fundamentele waarheden van het universum,en proberen ze de wil van de ene God te begrijpen’

‘Voor veel mensen betekent het ontdekken van een gemeenschappelijke hobby het begin van een jarenlange vriendschap. Wanneer twee wildvreemden ontdekken dat ze op dezelfde plaats geboren zijn, schept dit direct een band en lijkt het alsof men elkaar al jaren kent. Daarom is het zo tragisch dat religies, die voor meer dan zeventig procent hetzelfde onderwijzen, zoveel moeite hebben om elkaar te begrijpen en met elkaar te communiceren. Ze zouden kunnen praten over de dingen die ze gemeenschappelijk hebben,en elkaar bij de hand kunnen nemen. Maar in plaats daarvan worden de onderlinge verschillen uitvergroot en bekritiseren ze elkaar’.

‘Alle religies op de wereld spreken over vrede en liefde. Toch is het juist over vrede en liefde dat ze met elkaar ruziën. Israël en Palestina praten over vrede en rechtvaardigheid, maar beiden gebruiken geweld, tot aan het punt dat zelfs kinderen het slachtoffer worden van het bloedvergieten. Het judaïsme, de religie van Israël, is een godsdienst van vrede, en hetzelfde geldt voor de Islam’

‘Onze ervaring bij het samenstellen van World Scripture sterkt ons in de overtuiging dat het niet de wereldreligies zijn die dwalen, maar de manier waarop het geloof wordt onderwezen. Slecht onderricht van een geloofsleer werkt vooroordelen in de hand, en vooroordelen leiden weer tot conflicten. Moslims werden na 9/11 gebrandmerkt als terroristen. De overgrote meerderheid van deze eenvoudige, gelovige gezinnen bestaat echter uit vredelievende mensen zoals wij’.

Terug naar de vorige pagina
.
. 
Back to content | Back to main menu